Đào tạo – Huấn luyện đầu tư tài chính

Nguyễn Việt Hùng

Chuyên gia phấn tích đầu tư

Ông Nguyễn Việt Hùng với hơn 20 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong ngành đầu tư tài chính và phân tích kỹ thuật. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí hàng đầu trong các tổ chức tài chính lớn ở Việt Nam

Các chủ đề trong chương trình

Kiến thức nền tảng cho người mới tham gia thị trường tài chính

01. Kiến thức tổng quan

Tỏng quan là gì, các nguyên tắc giao dịch dựa trên đánh giá tổng quan

02. Các yếu tố ảnh hưởng tới giá

Các yếu tố ảnh hưởng tới giá, cơ sở cho phân tích cổ phiếu hiện đại