“Ai cũng có thể đầu tư thành công nếu được đào tạo đúng cách”

ĐẦU TƯ THEO XU HƯỚNG 1

Chương trình cần đến cho người mới bắt đầu

Nội Dung Tổng Quan 

1. Lên kế hoạch đầu tư 
2. Lọc ra các mã cổ phiếu, hàng hóa, cặp tiền tệ tiềm năng tăng giá mạnh nhất 
3. Xác định được sắp tới cổ phiếu, hàng hóa sẽ lên hay xuống bằng 3 công thức giao dịch theo xu hướng bằng chỉ báo.
4. Xác định được hành động mua, bán hay nắm giữ phù hợp trong ngắn hạn, trung hạn, dài hạn 
5. Xác định giá mua và thời điểm mua để tạo ra lợi nhuận lớn nhất bằng việc xác định điểm đảo chiều dựa vào 7 bộ nến đảo chiều
6. Quản trị vốn: Phân bổ tài sản và kiểm soát rủi ro trong đầu tư03 công thức giao dịch theo xu hướng bằng chỉ báo 

Đăng ký học

QUÀ TẶNG ĐẶC BIỆT TỪ
DA VINCI ACADEMY
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KIẾN THỨC ĐẦU TƯ CHO NGƯỜI MỚI
TRỊ GIÁ 5.000.000Đ