“Ai cũng có thể đầu tư thành công nếu được đào tạo đúng cách”

Giảng viên

Tổ chức

+ Giám đốc Phân Tích Đầu tư, Tập đoàn Đầu tư Hung Kee (HongKong).
+ Giám đốc Phân tích Đầu tư Vàng 10 – TECHCOMBANK.
+ Cố vấn Đầu tư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Texas VN (Hoa Kỳ).
+ Cố vấn Đầu tư cho Công ty Quản lý tài sản GCE Canada.

Danh hiệu

+ Ông được tiếp thu kiến thức đỉnh cao ở Hoa Kỳ để trở thành một market maker (nhà tạo lập thị trường) thực thụ là một lợi thế lớn về cách tư duy trên thị trường tài chính.

+ Chuyên gia phân tích đầu tư tài chính, hơn 20 năm kinh nghiệm thực chiến trên thị trường tài chính trong nước và quốc tế.

+ Tác giả của nhiều bài báo phân tích chuyên môn (Báo Đầu tư, Thời báo Tài chính,…) và là chuyên gia được phỏng vấn chuyên ngành của các tạp chí, chương trình truyền hình (Today Biz – VTC, Today…)

QUÀ TẶNG ĐẶC BIỆT TỪ
DA VINCI ACADEMY
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KIẾN THỨC ĐẦU TƯ CHO NGƯỜI MỚI
TRỊ GIÁ 5.000.000Đ