“Ai cũng có thể đầu tư thành công nếu được đào tạo đúng cách”

Học đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu | Tại sao giá cổ phiếu phản ánh tất cả ?

Học đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu | Tại sao giá cổ phiếu phản ánh tất cả ?

Giá cổ phiếu của một công ty thường phản ánh tình hình cung và cầu trên thị trường chứng khoán. Tức là giá cổ phiếu sẽ tăng khi nhu cầu mua cổ phiếu tăng cao hơn cung cấp cổ phiếu có sẵn, và ngược lại, giá cổ phiếu sẽ giảm khi cung cấp cổ phiếu vượt quá nhu cầu mua.

Tuy nhiên, việc giá cổ phiếu biến động không chỉ do yếu tố cung và cầu, mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như kết quả kinh doanh của công ty, thông tin về thị trường và kinh tế, sự kiện chính trị, tâm lý thị trường và sự biến động của các chỉ số thị trường.

Phân tích cơ bản (Fundamental analysis) sẽ tập trung vào việc phân tích các yếu tố kinh doanh và tài chính của công ty để đưa ra dự báo về giá cổ phiếu. Những yếu tố đó bao gồm doanh thu, lợi nhuận, tài sản và nợ của công ty, chiến lược kinh doanh, lãnh đạo và quản lý công ty, cạnh tranh, v.v.

Trong khi đó, Phân tích kỹ thuật (Technical analysis) sẽ tập trung vào việc phân tích biểu đồ giá cổ phiếu và các chỉ báo kỹ thuật để dự đoán hướng đi của giá cổ phiếu trong tương lai. Các chỉ báo kỹ thuật bao gồm giá trung bình động, khối lượng giao dịch, đường MACD, đường Bollinger Bands, v.v.

Việc sử dụng phân tích cơ bản hay kỹ thuật sẽ tùy thuộc vào chiến lược đầu tư của mỗi người, và thường kết hợp cả hai phương pháp để đưa ra quyết định đầu tư chính xác hơn.

Bằng cách xem video này, bạn sẽ có thể tìm được câu trả lời cho câu hỏi đó:

Related posts

QUÀ TẶNG ĐẶC BIỆT TỪ
DA VINCI ACADEMY
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KIẾN THỨC ĐẦU TƯ CHO NGƯỜI MỚI
TRỊ GIÁ 5.000.000Đ